Bölüm Tanıtımı

Bölüm Hakkında Genel Bilgi: Siirt Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 2022-2023 güz yarıyılında öğrenime başlamıştır. Bölüm Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Yüksekokuluna bağlıdır. Program kapsamındaki dersler Siirt Üniversitesi  Kezer yerleşkesinde yer alan İlahiyat Fakültesinde yürütülecektir. Programın bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan GÜN’dür.

Bölüm Öğrenme Hedefleri:

·      Uluslararası alanda rekabet edebilecek, en az iki dili çok iyi düzeyde bilen gastronom yetiştirmek,

·      Gastronomi alanındaki yenilikleri sürekli olarak inceleyen, alanda araştırmalar yapan yiyecek içecek alanına hâkim bireyler yetiştirmek,

·      Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak,

·      Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile iş birliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

·      Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,

·      Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak,

·      Bölgedeki gastronomi faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaktır.

Bilimsel ve Mesleki Yeterlilikler:

 Bilgi (Program Yeterlilikleri): Siirt Üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü yapısal olarak üç ana akademik disiplini bünyesinde barındırmaktadır. Bu disiplinler gastronomi, turizm ve işletmeciliktir.

Beceri (Alan Yeterlilikleri): Öğrenciler yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünme, sorgulama, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır. Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki teknik bilgileri (ekipman kullanımı, otomasyon, bilgisayar programları, enformasyon sistemleri) kullanma becerisine sahip olur.

Kariyer/İstihdam Olanakları: Mezunlar, yiyecek ve içecek işletmeleri, turizm işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar.

MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 2.08.2022 13:45:41