Etkinlikler

Dersler

Öğrencilerin Alması Gereken Dersler ve Kredi Saatleri

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Bu konuda “Siirt Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” dikkate alınacaktır.


1.  Yıl Yarıyıl 1

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

ATA101

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-I

Zorunlu

2

0

2

2

TUR101

Türk Dili-I

Zorunlu

2

0

2

2

MYD107

Mesleki İngilizce-I

Zorunlu

2 0 2 2

TSI103

Genel Turizm Bilgisi

Zorunlu

3

0

3

3

REK121

Rekreasyona Giriş

Zorunlu

3

0

3

4

ENF101

  Temel Bilgi Teknolojileri I

Zorunlu

2

1

3

4

GIS111

İşletme Bilimine Giriş

Zorunlu

3

0

3

4

ING101

Yabancı Dil-I /İngilizce

Zorunlu

4 2 5 6

HUK103

Hukuka Giriş

Zorunlu

2

0

2

3

Toplam

 

 

23

3

25

30

 

Yarıyıl 2

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

TUR102

Türk Dili-II

Zorunlu

2

0

2

2

ATA102

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-II

Zorunlu

2

0

2

2

MYD108

Mesleki İngilizce-II

Zorunlu

4

2

5

6

ENF102

  Temel Bilgi Teknolojileri II

Zorunlu

2

1

3

4

DAV102

İletişim ve Davranış Bilimleri

Zorunlu

3

0

3

3

EKO102

Genel Ekonomi

Zorunlu

3

0

3

4

MUH106

Genel Muhasebe

Zorunlu

2

0

2

3

ING102

Yabancı Dil-II/İngilizce

Zorunlu

2

0

2

2

YÖN102

Yönetim ve Organizasyon

Zorunlu

3

0

3

4

Toplam

 

 

23

3

25

30


2.  Yıl Yarıyıl 3

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

GEP201

Genel Pazarlama

Zorunlu

3

0

3

3

MYD207

Mesleki İngilizce-III

Zorunlu

4

0

4

5

REY221

Rekreasyon Yönetimi

Zorunlu

4

0

4

5

HİZ231

Hizmetler Ekonomisi

Zorunlu

3

0

3

4

PAR251

Park ve Açık Alan Rekreasyonu

Zorunlu

3

0

3

4

HAİ271

Halkla İlişkiler

Zorunlu

3

0

3

5

İST291

İstatistik

Zorunlu

2

1

3

4

Toplam

 

 

22

1

23

30

Yarıyıl 4

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

TUP202

Turizm Pazarlaması

Zorunlu

3

0

3

4

MYD208

Mesleki İngilizce-IV

Zorunlu

4

0

4

5

BAY204

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Zorunlu

2

1

3

4

KAR206

Kapalı Alan Rekreasyonu

Zorunlu

3

0

3

4

ROİ208

Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik

Zorunlu

3

0

3

4

KKR212

Kırsal ve Kentsel Rekreasyon

Zorunlu

3

0

3

4

RYY214

  Rekreasyon ve Yerel Yönetimler

Zorunlu

3

0

3

5

Toplam

 

 

21

1

22

30

                                          

                                             3. Yıl Yarıyıl 5

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

İKY301

İnsan Kaynakları Yönetimi

Zorunlu

3

0

3

5

REG311

Rekreasyon ve Girişimcilik

Zorunlu

3

0

3

5

MYD307

Mesleki İngilizce-V

Zorunlu

4

0

4

5

İYD301

II. Yabancı Dil -1

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-I

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-II

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-III

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-IV

Seçmeli

2

0

2

3

Toplam

 

 

20

0

20

30


       Yarıyıl 5

       Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

SRÇ327

Rekreasyon ve Çevre

Seçmeli

2

0

2

3

SRS325

Rekreasyon Sosyolojisi

Seçmeli

2

0

2

3

SMS373

Markalaşma ve Marka Stratejileri

Seçmeli

2

0

2

3

SAT353

Alternatif Turizm

Seçmeli

2

0

2

3

STE343

Turizm ve Etik

Seçmeli

2

0

2

3

STC321

Turizm Coğrafyası

Seçmeli

2

0

2

3

  SZS311

Serbest Zaman Sosyolojisi

Seçmeli

2

0

2

3

FRA305

II. Yabancı Dil (Fransızca-I)

Seçmeli

2

0

2

3

RUS305

II. Yabancı Dil (Rusça-I)

Seçmeli

2

0

2

3

 

                             Yarıyıl 6

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

REL310

 Rekreasyon Liderliği

Zorunlu

3

0

3

5

ÖGR312

Özel Gereksinimli Gruplarda Rekreasyon Faaliyetleri

Zorunlu

3

0

3

5

MYD308

Mesleki İngilizce-VI

Zorunlu

4

0

4

5

İYD302

II. Yabancı Dil- 2

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-I

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-II

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-III

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-IV

Seçmeli

2

0

2

3

Toplam

 

 

20

0

20

30

 

Yarıyıl 6 Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

SRM322

Rekreasyon, Şehir ve Medeniyet

Seçmeli

2

0

2

3

SEY332

Etkinlik Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

SRP342

Rekreasyonel Pazarlama

Seçmeli

2

0

2

3

SYP352

Turizm Sektöründe Yatırım ve Proje Analizi

Seçmeli

2

0

2

3

SST362

Sürdürülebilir Turizm

Seçmeli

2

0

2

3

SRJ382

Rekreasyon Psikolojisi

Seçmeli

2

0

2

3

FRA306

II. Yabancı Dil (Fransızca-II)

Seçmeli

2

0

2

3

RUS306

II. Yabancı Dil (Rusça-II)

Seçmeli

2

0

2

3

                       

                   4.YılYarıyıl 7

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

ARP401

  Araştırma Projesi

Zorunlu

4

0

4

5

RPP 411

Rekreasyon Aktivitelerinde Programlama ve Planlama

Zorunlu

4

0

4

5

MYD407

  Mesleki İngilizce-VII

Zorunlu

4

0

4

5

İYD401

II. Yabancı Dil- 3

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-I

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-II

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-III

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-IV

Seçmeli

2

0

2

3

Toplam

 

 

21

0

21

30

 

                 Yarıyıl 7

  Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

SDY401

Destinasyon Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

SRA403

İktisadi Gelişme ve Rekreasyon Aktiviteleri

Seçmeli

2

0

2

3

SPP405

Turizm Politikası ve Planlaması

Seçmeli

2

0

2

3

SKY407

Toplam Kalite Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

STD409

Turistik Ürün ve Destinasyon Geliştirme

Seçmeli

2

0

2

3

SMY 411

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

FRA405

II. Yabancı Dil (Fransızca-III)

Seçmeli

2

0

2

3

RUS405

II. Yabancı Dil (Rusça-III)

Seçmeli

2

0

2

3

 

   Yarıyıl 8

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

RAU406

  Rekreasyon Alan Uygulamaları

Zorunlu

3

0

3

5

SYÖ402

Stratejik Yönetim

Zorunlu

4

0

4

5

MYD408

Mesleki İngilizce-VIII

Zorunlu

4

0

4

5

İYD402

II. Yabancı Dil- 4

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-I

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-II

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-III

Seçmeli

2

0

2

3

 

Seçmeli-IV

Seçmeli

2

0

2

3

Toplam

 

 

21

0

21

30

 

     Yarıyıl 8

Seçmeli Dersler

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Kredisi

SFK420

Farklı Kültürlerde Rekreasyon

Seçmeli

2

0

2

3

SYY422

Rekreasyonel Yetenek Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

SİT424

Özel İlgi Turizmi

Seçmeli

2

0

2

3

RKY 426

Rekreasyon İşletmelerinde Kariyer Yönetimi

Seçmeli

2

0

2

3

SST428

Spor Turizmi

Seçmeli

2

0

2

3

FRA406

II. Yabancı Dil (Fransızca-IV)

Seçmeli

2

0

2

3

RUS406

II. Yabancı Dil (Rusça-IV)

Seçmeli

2

0

2

3

 

MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 5.07.2019 15:39:08