Etkinlikler

Genel Bilgi

Tarihçe

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Siirt Üniversitesine bağlı olarak 25 Mayıs 2015 tarihinde, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30 maddesine göre, “Konaklama İşletmeciliği” ve “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” şeklinde 2 bölüm olarak kurulmuştur.

Ayrıca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2018 tarih ve 6004 sayılı yazıları ile Yüksekokulumuz bünyesinde “Rekreasyon Yönetimi Bölümü” açılması uygun görülerek, Yüksekokulumuz Konaklama İşletmeciliği bölümü de kapatılarak, Rekreasyon Yönetimi bölümü açılmıştır. 2019 – 2020 yılı döneminden itibaren de Rekreasyon Yönetimi bölümüne 30 öğrenci alınarak, eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Yüksekokulumuzda öğretim dili Türkçe olmak üzere İngilizce destekli 8 yarıyıllık (4 yıllık) lisans öğretimi verilmektedir. Öğrencilerin Lisans Diploması alabilmeleri için 8 yarıyıllık öğretim programında yer alan derslerin yanı sıra; yurt içi veya yurt dışı turizm işletmelerinde 60 günlük zorunlu stajlarını da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Yüksekokulumuzun amacı; öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin  gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmektir.

Temel Değerlerimiz:

 • Nitelikli eğitim,
 • Üretkenlik,
 • Yenilikçilik,
 • Öngörülü olma,
 • İşbirliğine açık olma,
 • Liderlik,
 • Girişimcilik,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Takım bilinci,
 • Katılımcılık,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Hesap verebilirlik,
 • Alanında yeterlilik,
 • Bireye ve çevreye saygılı olmak,
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak,
 • Araştırmayı teşvik etmek,
 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,
 • Sosyal gelişmelere açık olmak,
 • Ulusal ve evrensel değerleri kucaklamak.
MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 2.04.2021 12:28:28