Etkinlikler

Yüksekokul Tanıtımı

Siirt Üniversitesi, 29.05.2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  25 Mayıs 2015  tarihinde 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 maddesine göre kurulmuş veYükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2018 tarih ve 6004 Sayılı yazısı ile Üniversitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde “Rekreasyon Yönetimi” bölümü açılması uygun görülmüştür. Siirt Üniversitesinin kuruluş nedeni ve kurulduğu il ulusal bir planın sonucudur. Özellikle içinde bulunduğumuz konjonktür, komşu ülkeler ile ilişkileri daha anlamlı kılmakta ve ileriye yönelik planlamaların yapılmasını ve buna dönük kararların alınmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik, aynı zamanda, Türkiye ile, gelişen yeni turizm pazarları arasında giderek artmakta olan siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin doğurduğu bir gerekliliğe dönüşmekte ve yeni yaklaşımlardan doğan ihtiyaçların giderilmesine dönük birtakım çabalar içine girilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu noktada, hem devletler nezdinde hem de turist akışı yönünden sürmekte olan ikili ilişkileri ve bunun bir sonucu olarak türlü düzeydeki bilgi paylaşımlarını üst düzeye çıkarmak ve karşılıklı ilişkileri daha güçlendirmek için kurumsal yapılanmalara gidilmesi gerekmektedir.

Siirt Üniversitesi bulunduğu konum ve etkin uluslararsı tanıtım faaliyetleri sonucu 31 farklı ülkede 1631 yabancı uyruklu öğrenciye sahiptir ve bu sayı üniversitesin uluslarasılaşması stratejisi kapsamında giderek artacaktır. Bu kapsamda bölgemizde yeni ve popüler özelliklere sahip Rekreasyon Yönetimi bölümünü yabancı uyruklu öğrenciler için önemli bir tercih unsuru olacağı düşünülmektedir. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından geliştirilen İpek Yolu projesi çerçevesinde özellikle bölgemizde nitelik ve nicelik açısından kayda değer bir turizm faaliyetleri gelişimi beklenmetedir. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve geleceğe yönelik yaklaşımlar geliştirilmesi için yapılması gereklerden biri ve belki de en önemlisi Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na öğrenci alımının gerçekleşmesi ve bölgenin kalifiye insan gücü ihtiyacının karşılanması olacaktır. 


MEHMET SELİM ASLAN
Güncelleme : 26.06.2019 15:07:46